TW METALS, Rzeszów

Opis Inwestycji

W okresie III-X 2019 w Rzeszowie zrealizowaliśmy inwestycję pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalnym i budynkiem wymiennikowni oraz budynku socjalno-biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".

Inwestycję wykonaliśmy w dwóch etapach:
– jako I etap wykonano budynek produkcyjno-magazynowy wraz z budynkiem wymiennikowni oraz przynależną infrastrukturą techniczną o powierzchni 6888,80 m2
– jako II etap wykonano dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy wraz z przynależną do budynku infrastrukturą techniczną o powierzchni 919,22 m2