Rynek w Połańcu

Opis Inwestycji

W 2010 roku byliśmy wykonawcą zadania pn.

1) Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej remizie OSP położonej przy Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu na obiekt pn. „Centrum Informacji Turystycznej wraz z funkcją usługowo-handlową”,
2) „Przebudowa Płyty Placu Uniwersału Połanieckiego wraz z infrastrukturą podziemną w Połańcu”,

w ramach programu pt. ”Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych”.