Rynek w Kolbuszowej

Opis Inwestycji

W okresie IX 2011 - X 2012 byliśmy wykonawcą zadania pn. "Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności w Kolbuszowej".