Młyn Skowroński, Tuszyma

Opis Inwestycji

W okresie VIII 2021 - VIII 2022 w Tuszymie zrealizowaliśmy inwestycję (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) polegającą na budowie budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą.