Makdor, Pustków

Opis Inwestycji

W okresie I-XI 2018 w Pustkowie (SSE) zrealizowaliśmy inwestycję pn.:
„Budowa hali produkcyjnej taśm pet wraz z częścią administracyjną i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., elektryczną i gazową, budową miejsc parkingowych, placów manewrowych oraz dwóch zjazdów publicznych na działkach nr ew. 548/21 i 548/5 obręb 10 położonych w Pustkowie gm. Dębica (jednostka ewid. gr. 180304_2) – o funkcji zabudowa produkcyjna, składowanie i usługi typu hurtowego”.