Hotel Atena, Mielec

Opis Inwestycji

W latach 2014-15 wykonaliśmy rozbudowę hotelu „Atena” w Mielcu.

Rozbudowa istniejącego budynku polegała na wybudowaniu dwóch kolejnych obiektów (budynku hotelowego i sali rekreacyjnej), połączonych łącznikiem ze sobą i częścią istniejącą.