Fontanna “Podkowa Szczęścia”, Przeclaw

Opis Inwestycji

W roku 2018 zrealizowaliśmy inwestycję pn. „Budowa obiektu małej architektury – fontanny „Podkowa Szczęścia” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Przecławiu – wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej i multimedialnej” .