Dom Kultury w Przecławiu

Opis Inwestycji

W okresie VI 2016 - VI 2018 w Przecławiu zrealizowaliśmy inwestycję (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie): "Budowa budynku Domu Kultury wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w Przecławiu na działkach nr 339/19, 339/22, obręb ewid. 67 Przecław".