Dobry Stolarz, Tuszów Nar.

Opis Inwestycji

W okresie X 2020 - V 2021 w Tuszowie Narodowym zrealizowaliśmy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) inwestycję pn. “Budowa budynku produkcyjno-usługowego wraz z podziemnym odcinkiem instalacji elektroenergetycznej, wewnętrzną instalacją gazową i budową parkingu".