Realizacje

YASA Mielec

Inwestor: Yasa Motors Poland Sp. z o.o. S.K.A.

W ramach inwestycji zlokalizowanej na terenie SSE EURO-PARK Mielec powstała hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem socjalno-biurowym z częścią techniczną.

Budynek socjalno-biurowy z częścią techniczną
Budynek podzielony jest funkcjonalnie na części: część biurowo-socjalną i część techniczną. Część biurowa mieści pomieszczenia dla pracowników administracji i zarządu, część socjalna pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników produkcyjnych, a część techniczna pomieszczenia związane z funkcjonowaniem obiektu ( kotłownię, stację trafo, sprężarkownię).

Hala produkcyjno-magazynowa spełnia następujące funkcje:
– produkcyjna – obróbka mechaniczna metali
– magazynowa – krótkoterminowe magazynowanie gotowych wyrobów
– krótkoterminowe magazynowanie surowców

Inwestor: YASA MOTORS POLAND Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 20, 39-300 Mielec

yasa (1)