Realizacje

Rewitalizacja Mielec

Inwestor: Gmina Miejska Mielec
W ramach inwestycji dokonano gruntownej przebudowy płyty rynku Starego Miasta. Powstała fontanna z 22 dyszami, wokół każdej dyszy osadzone są po dwa reflektory oświetlające wytryskający strumień wody – całość tworzy różnego rodzaju animacje wodne. Na płycie rynku stanęły nowe ławki, siedziska i lampy. Płyta została objęta monitoringiem wizyjnym. Nawierzchnię wyłożono stylową kostką brukową, wszędzie pojawiły się kwiaty i krzewy.

Inwestor: Gmina Miejska Mielec