Realizacje

Renowacja kamienic w Rynku w Kolbuszowej

Inwestor: Stowarzyszenie Na Rzecz Rewitalizacji i Promocji Kolbuszowej

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych oraz wszystkich innych niezbędnych prac związanych z remontem i przebudową elewacji i dachów budynków mieszkalno-handlowych o numerach: 36, 37, 38, 39,40 i 42 przy Placu Wolności w Kolbuszowej. Budynki te były w zróżnicowanym stanie technicznym wynikającym z ich wieku (ponad 100 lat), sposobu użytkowania oraz zakresu prac remontowych wykonywanych w przeszłości.