Realizacje

Poletka ekologiczne w Mielcu

Inwestor: Gmina Miejska Mielec

W roku 2015, jako podwykonawca firmy Polskie Pojemniki z Krakowa, wykonaliśmy w Mielcu dwa zestawy pojemników półpodziemnych na odpady komunalne (za halą MOSiR i przy Gimnazjum nr 1).

Poletko tworzą trzy lub cztery pojemniki. Każdy z pojemników ma pojemość 3 m3. Pojemniki półpodziemne są doskonałym rozwiązaniem dla miejsc gdzie występują duże ilości odpadów czyli, centra handlowe czy centra rekreacji a jednocześnie gdzie chcemy utrzymać wysoki poziom estetyki i nie czynić miejsca składowania odpadów wstydliwym. W przypadku pojemników półpodziemnych istotą jest wykorzystanie powierzchni podziemnej gdzie tę powierzchnię (75% całości pojemnika podziemnego) umieszczamy w dotąd niewykorzystanej przestrzeni. Wykorzystując niewielką powierzchnię gruntu oszczędzamy część naziemną, którą można wykorzystać np. na powiększenie terenów zielonych bądź dodatkowe miejsca parkingowe. Koszt zakupu pojemników półpodziemnych bilansowany jest znacznie zmniejszonymi w stosunku do tradycyjnych pojemników na odpady kosztami ich opróżniania. Otóż ich pojemność jest blisko trzykrotnie większa od typowych pojemników zatem i częstotliwość ich opróżniania może być rzadsza. Wreszcie pojemniki półpodziemne nie wymagają budowy altan śmietnikowych i ciągłego ponoszenia kosztów utrzymania tego typu obiektów. System pojemników półpodziemnych nie wymaga od firm odbierających odpady jakichkolwiek nakładów finansowych na ich obsługę.