Realizacje

Pojemniki podziemne na odpady w Toruniu

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

W latach 2014-2016, dla MPO w Toruniu, zbudowaliśmy łącznie osiem zestawów podziemnych pojemników na odpady. Nowoczesne zestawy zlokalizowane są na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu.

Podziemne pojemniki na odpady są estetyczne, nie wydobywają się z nich nieprzyjemne zapachy, a gromadzone odpady nie są roznoszone przez ptaki czy gryzonie. Wygląd kiosków wrzutowych uzgadniany był z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Każdy zestaw składa się z trzech pojemników: na odpady suche (o pojemności 5 m3), na odpady zmieszane  (poj. 5 m3) i na szkło (poj. 3 m3). Poziom napełnienia monitorowany jest przez system czujników zamieszczonych wewnątrz zbiorników. Czujniki na bieżąco przekazują dane do MPO.