Realizacje

Montaż pojemników półpodziemnych w Katowicach

W listopadzie 2016 roku w Katowicach, wspólnie z krakowską spółką Polskie Pojemniki, zamontowaliśmy blisko 70 pojemników

półpodziemnych na odpady.