Realizacje

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Inwestor: Gmina Stalowa Wola

W ramach projektu w przebudowanych pomieszczeniach piwnicznych powstała sala kinowa wraz z zapleczem o powierzchni 422,30 m2 przeznaczona dla 84 osób oraz dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakupiono aparaturę do projekcji cyfrowej w formacie 3D, aparaturę nagłośnieniową i zespół ekranowy. Na poziomie parteru wyremontowano powierzchnię 671,10 m2 tj.: Hol I oraz Foyer (Hol II) wraz z nadaniem jej nowej funkcji wystawienniczej poprzez montaż systemu wystawienniczego. Kolejnym elementem projektu było wyciszenie sali kameralnej oraz remont ciągów komunikacyjnych o powierzchni 273,8 m2, montaż drzwi elektro-akustycznych, aby sala kameralna mogła być wykorzystywana również podczas projekcji filmów bądź występów w sali widowiskowej.

Dzięki modernizacji budynek otrzymał nową jakość i funkcję, m.in. drugą salę kinową i niezależną salę kameralną nad salą widowiskową.