Realizacje

Bloki w Ropczycach

Inwestor: TBS Sp. z o.o. w Ropczycach

W latach 2007-2009 przy ul. Konarskiego w Ropczycach wybudowaliśmy 2 budynki mieszkalne wielorodzinne.