Realizacje

Budynek inwentarski w Łysakowie

Jesteśmy w trakcie realizacji budowy budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysakowie.