Realizacje

Budowa MAKDOR w strefie Pustków-Strachów

Na terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Pustkowie – Strachowie zrealizowaliśmy dla firmy MAKDOR z Mazańcowic zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali produkcyjnej taśm pet wraz z częścią administracyjną i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., elektryczną i gazową, budową miejsc parkingowych, placów manewrowych oraz dwóch zjazdów publicznych na działkach nr ew. 548/21 i 548/5 obręb 10 położonych w Pustkowie gm. Dębica (jednostka ewid. gr. 180304_2) – o funkcji zabudowa produkcyjna, składowanie i usługi typu hurtowego”