Realizacje

Hala z częścią socjalno-biurową dla firmy SAMDEX w Mielcu

Na terenie S.S.E. EURO-PARK MIELEC (przy ul. Inwestorów) zrealizowaliśmy dla firmy SAMDEX zadanie pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność badawczo-rozwojową, budowę komunikacji pieszej i kołowej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, budowę zjazdu publicznego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej tj. przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej, przyłączem energetycznym, gazowym, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do rowu”.