Realizacje

Budowa ERGPET w Pustkowie

W Pustkowie – Osiedlu zrealizowaliśmy dla firmy ERGPET zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku magazynowego wraz z instalacjami: elektryczną, odgromową, kanalizacji deszczowej, wody do celów p.poż., hydrantów wewnętrznych oraz wiaty – zadaszenia placu wraz z instalacjami: elektryczną, odgromową, kanalizacji deszczowej, rozbiórką części budynku magazynowego” na działce o nr ewid. gr. 3588/94 położonej w miejscowości Pustków – Osiedle, obr. 0016 gminy Dębica (jednostka ewid. gr. 180304_2)”.