Realizacje

Budowa ALUBEST w Połańcu

W Połańcu zrealizowaliśmy dla firmy ALUBEST zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego (produkcja stolarki aluminiowej) z zapleczem socjalno-biurowym wraz z wewnętrznymi instalacjami wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacją mechaniczną, wewnętrznymi i zalicznikowymi instalacjami elektryczną, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz miejsc postojowych i placu manewrowego, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 4234, 4235 i 4236 w miejscowości Połaniec, obręb ewidencyjny 261205_4.0001, jednostka ewidencyjna Połaniec 26205_4”